S rotačným stolom

 

Quick Drill Rotary 700

Typická aplikácia s rotačným stolom so 4-mi pracovnými polohami umožňuje skrátenie pracovného cyklu. Nakladanie a vykladanie popisovaných predmetov sa deje v časovom intervale značenia.