Robotická manipulácia

 

Zariadenie bolo vyrobené na zákazku firmy Rotor B.V. (NL).

Hlavné komponenty bezúdržbového zariadenia sú vzduchom chladený 20W vláknový laser a 6 osí robot.
Štítky na popísanie nerezové, alebo hliníkové (čierne alebo strieborné) sú vložené do 6-tich vstupných zásobníkov.
Veľkosť popisovaných štítkov je od 50x20 do 100x100 mm.
Spracované výrobky môžu byť uložené do 10-tich výstupných zásobníkov

 

Šírka čiary laseru je cca 80µm (0,08mm). Čo umožňuje použitie aj veľmi malých znakov.
Šíršie línie alebo plochy sa vytvárajú pomocou viaclíniového značenia.
Do popisovacieho priestoru sú štítky dopravené pomocou rotačného stolu.Pracovná kabína je uzavretá organickým sklom aby sa nedostala obsluha do akčného rádiusu robota.
Dvoje bezpečnostné dvere umožňujú prístup do pracovného priestoru.
Príkon zariadenia je 1,7 kW, váha 400 kg.
Zariadenie je napojené a obsluhované cez podnikovú sieť.
Filtračné odsávanie a diaľková inšpekcia zdokonaľujú zariadenia.